Nu-ti irosi banii! Doneaza 2% din venitul tau pentru a-ti ajuta semenii!

Nu te costa nimic! Potrivit Codului fiscal ai dreptul sa-ti directionezi banii, pe care oricum ii platesti statului, acolo unde vrei tu. Tot ceea ce trebuie sa faci este completezi Formularul 230.
Potrivit site-ului oficial al Agentiei Nationale de Administratie Fiscala, Formularul 230 se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din salarii si asimiliate acestora, in urmatoarele situatii:

a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private si solicita restituirea acestora;

b) doresc ca o suma din impozitul anual sa fie destinata pentru sponsorizarea organizatiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singura entitate nonprofit sau unitate de cult

c) solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

     Pasul 1

* Daca esti salariat, completeaza formularul 230 in 2 exemplare

* Daca esti persoana fizica autorizata sau ai avut in 2009 venituri din alte surse decat cele salariala (drepturi de autor, chirii, venituri din comisioane etc), completeaza datele asociatiei la care vrei sa ajunga banii tai, la rubrica 2% in formularul 200, pe care oricum ai obligatia sa-l depui la Administratia Financiara.

      Pasul 2

      Depune formularul la Administratia financiara de domiciliu pana la data de 15 mai 2010 alaturi de copia dupa fisa fiscala. Sau poti trimite prin posta cu confirmare de primire.

      Aici puteti descarca formular 230

Asociatia Social Democrata a Romilor Ardeleni

SDC12827.jpg
SATRA1 014.jpg
SATRA 033.jpg
SATRA 039.jpg
4.bmp
SDC12791.jpg
Recieve news about this website directly to your mailbox

DESPRE NOI

270729_132774686808704_103513909734782_235899_7514396_n[1].jpg
404873_375046955855017_100000491487938_1588350_1543274992_n.jpg
430539_328656253836060_100000750650831_817608_2064042470_n.jpg
3.jpg
SCOPUL ASOCIATIEI SOCIAL DEMOCRATE A ROMILOR ARDELENI

      ASOCIATIA SOCIAL DEMOCRATA A ROMILOR ARDELENI  va milita consecvent pentru respectarea drepturilor cetatenesti,pentru pastrarea identitatii culturale si spirituale ale etnicilor romi in conformitate cu constitutia si legile tarii.

      ASOCIATIA SOCIAL DEMOCRATA A ROMILOR ARDELENI se angajeaza sa asigure o mai mare eficienta in domeniul educational asigurand astfel stabilitate si responsabilitate fata de ordinea si disciplina publica.

      ASOCIATIA SOCIAL DEMOCRATA A ROMILOR ARDELENI se obliga sa respecte o polititca social democrata, conforma cu interesul Romaniei pe plan intern si international.

      ASOCIATIA SOCIAL DEMOCRTATA A ROMILOR ARDELENI se angajeaza la elaborarea programelor si proiectelor in domenii fundamentale cum sunt: educatia, cultura, protectia sociala activa, protejarea drepturilor minoritatilor nationale,protectia copilului,cursuri de educatie in sanatate,sport,cursuri de operare PCpentru studenti romi,cursuri de pregatire in diferite meseri,cursuri de prevenire pentru apararea drepturilor omului,

      ASOCIATIA SOCIAL DEMOCRATA A ROMILOR ARDELENI  va sprijini lupta pentru promovarea sociala a femeilor "Rome"(in special a celor cu multi copii si a celor cu deficiente de handicap) privind asigurarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia in vigoare.
   Organizatia va sprijini educarea si protectia sociala a tineretului, va urmari asigurarea locurilor de munca, va sprijini pregatirea lor pe specialitati profesionale, intelectuale, culturale si sportive.
   Organizatia va face demersuri la autoritatile locale in vederea solutionarii problemelor tineretului.
   Organizatia analizeaza si cerceteaza cazurile de nedreptate suferite de membrii organizatiei ASOCIATIA SOCIAL DEMOCRATA A ROMILOR ARDELENI. Va sesiza organele competente potrivit legii, aspecte de coruptie, trafic de influenta, abuzuri si luari de mita pentru a lua masuri legale ce se impun asigurand astfel protectia membrilor sai si a cetatenilor romani de etnie roma in toate aceste situatii.
  In scopul asigurarii resurselor financiare necesare, Asociatia desfasoara activitati constand in:
-manifestari cultural stiintifice,sportive,expozitii;
-organizarea de cursuri;
-editarea si comercializarea de reviste;
-elaborarea de proiecte pentru atragerea de fonduri guvernamentale,neguvernamentale si europene in scopul obtinerii resurselor financiare precum si utilizarea acestor fonduri pentru atingerea obiectivelor propuse,in conditiile legii.
  Resursele financiare mai provin din:
-activitati economice directe(conform art.48 din Ordonanta Guvernului nr 26/2000 cu modificarile ulterioare) ale Asociatiei sau ale filialelor acesteia;
-donatii, sponzorizari sau legate;
-donatii si alte contributii banesti sau in natura din partea unor persoane fizice sau juridice;
-sponzorizari din tara si strainatate destinate scopurilor Asociatiei;
     ASOCIATIA SOCIAL DEMOCRATA A ROMILOR ARDELENI va actiona impreuna cu institutiile publice pentru adevarata schimbare in bine a Romaniei!

ACT  ADITIONAL  LA

STATUT

ASOCIATIA  SOCIAL  DEMOCRATA  A  ROMILOR  ARDELE

 

Azi 30 ianuarie2011

Adunarea Generala hotareste: Pentru a-şi realiza scopurile, Asociaţia  Social Democrata A Romilor Ardeleni  va desfăşura următoarele activităţi:

Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea fenomenului promovării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;

Analiza problemelor de ordin socio-juridic cu care se confruntă societatea romilor din UE, care au impact nemijlocit asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

Ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al cetăţenilor;

Editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru copii şi tineret;

Acordarea de asistenţă persoanelor social-vulnerabile;

Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele social-economice;

Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al romilor din UE şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei.

 

Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:

să reprezinte interesele membrilor Asociaţiei în autorităţile publice şi alte organizaţii;

să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;

să fondeze mijloace de informare în masă proprii;

să desfăşoare activitate editorială;

să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;

să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;

să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;

să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dontaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;

să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

să creeze întreprinderi generatoare de venit inclusiv prestari service cum sunt:Frizerie,Cuafura,Pedichiura,Masaj,Cozmetica umana si auto,vulcanizare,spalatorie auto si altele.toate aceste realizari pot fi reinvestite in cadrul,ASDRA şi alte organizaţii si societati cu drept de persoană juridică;

să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei.

 

 Asociaţia are dreptul să desfăşoare activitate  economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut şi în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.

 

 

 

 

ASDRA,va milita consegvent pentru respectarea drepturilor cetatenesti,pentru pastrarea identitatii culturale si spirituale ale membrilor asociatiei in conformitate cu Constitutia si legile tarii.

ASDRA seangajeaza  sa asigure o mai mare eficienta in domeniul educational  inplicarea find prin parteneriate,protocoale de colaborare sau cordonare directa in proiecte care vin in interesul copiilor defavorizati copii care sunt in situatia de a abandona scoala temporar sau definitive.Educatia find sansa de viitor a acestor copii,

Asigurand asfel stabilitate si responsabilitate fata de ordinea si disciplina publica.ASDRA,se angajeaza la elaborarea programelor si proiectelor in domenii fundamentale cum sunt:educatie,cultura,protectie sociala active,prin depozite de achiziti a fructelor de padure ,a produselr de or ice fel care pot fi colectate si valorificate protectia mediului,protectia animalelor,proiecte structurale,gradinite pentru copii,azil de batrani,proiecte de or ice fel care pot veni in interesul cetatenilor.

SCOPUL

DEZVOLTAREA SOCIALA

Asociatia Socialal Democrata A Romilor Ardeleni

Scopul si obiectivele Asociatiei

Asociatia este o organizatie autonoma,nonguvernamentala a politica cu personalitate juridica,destinata pentru a crea un cadru organizat pentru solutionarea si acordarea de sprijin persoanelor cu probleme speciale si specifice: Copiilor bolnavi,copiilor care sunt in situatia de abandon scolar din cauza saraciei,persoanelor cu grad grav,avansat, de handicap,persoane care fac dializa,familiilor cu mai multi copii care traiesc sub pragul saraciei,persoanelor fara nici un fel de venit care nu pot fi primiote la azilul de batrani .

Copiilor cu dizabilitati si care sufera de boli neuro-psihiatrice si afectiuni associate:

 Aplazie medulara cu trombocitopenie severa;

2. Heptatita criptogenica;

3. Ovar polichistic bilateral;

4. Menometroragii;

5. Hipoacuzie bilaterala congenitala protezata.

Boala Wilson, o afectiune neurodegenerativa a metabolismului cuprului, care duce la lezarea hepatica fulminanta, transplantul devenind astfel singura sansa de supravietuire.

 

 

In vederea realizarii scopului propus, A.S.D.R.A. urmareste si actioneaza pentru,a veni in sprijinul ori carei personae care necesita ajutor iar organizatia poare veni cu sprijin atat material,financiar cat si umanitar prin:

Organizarea de colectari de fonduri,donati,contributii,ajutoare de or ice fel cu drept de valorificare, iar suma obtinuta sa fie incadrata la strngere de fonduri .

Colecarile de fonduri se pot face prin parohii, case de rugaciuni din randul ori carui cult care este recunoscut de de cultul religios din romania si strainatate si nu aduc prejudici la imaginea cultelor recunoscute din Romania si organizatiei ASDRA. De asemenea de la diferite persoane instituti,partide etc. donatiile si fondurile pot fi de ori ce fel care pot aduce inbunatatiria starii de sanatate a copiilor cu dizabilitati si a celor care sufera de boli neuro- psihiatrice boli incurabile,boli renale cronice,identificate de societatea din care fac parte ,ajutoarele din partea asociatiei nu tine cont de etnie,culoare rasa sex vastra,nu-n ultimul rand in folosul sediilor din tara si strainatate a organizatiei,ASDRA  .

Colectarea de fondurii se poate realiza prin voluntarii,sau persoane care vor lucra cu contract de colaborare,personae angajate, personae care se ofera sa ajute ONG ,nu vor fi acceptate persoane dubioase care nu prezinta garantie pentru strangere de fonduri.

Colaborarea cu alte asociatii cu scopuri si obiective similare din Romania si strainatate.

428601_328737307161288_100000750650831_817809_179260493_n.jpg
CONFERINTA UE CJ 014.jpg
matei si deputatul.JPG

CONSIDERATI CA PREZENTA UNUI NUMAR ATAT DE MARE DE ONG-URI PENTRU ROMI ESTE BENEFICA PENTRU COMUNITATILE DE ROMI ?

DA , totalde acord (7 | 29%)
NU STIU (2 | 8%)
Poate / nu raspund (3 | 13%)
NU , total dezacord (4 | 17%)
Site realizat de Adrian Dan Lacatus
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one